Figurforming!

Markedets mest avanserte figurformingsystem. Vi benytter oss av de ulike integrerte kjernefunksjonane av ultralyd kavitasjon, RF og vakuum teknologi. Dette gjer det mogeleg å forbetre nøyaktigheten og effektiviten til cellulitt behandling, fettfjerning og oppstrammande behandling til kropp og ansikt.

Kavitasjon med Ultralyd er basert på eit fenomen som oppstår i vevsvæsken mellom fettcellene. Kraftige lavfrekvente lydbølger skaper  «vakuum-bobler» som imploderer mellom fettcellene. Dette skaper små sjokkbølger og ein høg temperatur inni fettcellene som gjer at membranen rundt øydeleggast. Resultatet er umiddelbart og behandlingen er dokumentert sikker i sin bruk og det er ingen fare for at indre organer kan øydeleggast.

Vi kan fjerne frå 100-200 gram fett per gagn og man kan gå ned frå 0,5-2 centimeter per område per behandling. Innhaldet i dei øydelagte fettcellene vil sendast gjennom kroppens fysiologiske og metabolske systemer og skal ut vi lymfesystemet ved og «svette» det ut og auka behov for å gå på toalettet.

Etter kavitasjonbehandling, fungerer radiofrekvens med vakuum sug ved å levere varmeenergi og tilrettelegge for lymfedrenasje i fettlaget.

Ved hjelp av kavitasjon, Radio frekvens og vakuum er dette den beste behandlingen for figurforming og fettfjerning på grunn av sin spesielle kombinasjon av teknikker.